Pouštní oblast ve východní části Kalifornie - Údolí smrti - je nejteplejším místem na světě, které láká každoročně statisíce turistů.

Geologie

Údolí smrti je zřejmě jednou z nejvíce geologicky různorodých oblastí na světě. Nejstarší dochované skalní formace v Death Valley vznikly zhruba před 1,8 miliardami let, ale do dnešní doby byly tak významně změněny, že jejich historie je těžko vystopovatelná. Jasnější obrázek dávají až horniny vzniklé zhruba před 500 miliony let. Ty jsou často tvořeny pískovcem a vápencem a indikují, že v období prvohor bylo na místě dnešní Údolí smrti mělké, teplé moře.

Postupem často začalo být moře vytlačováno směrem na západ díky postupnému zvedání pevniny, způsobeného pohybem zemských desek. To vyvolalo zvrásnění, deformaci a narušení hornin, které probíhalo zejména v období druhohor. Bouřlivý vývoj způsobený pohybem desek se střídal s klidnějšími periodami, během nichž pak na vzniklá pohoří působila eroze.

Další období ve vývoji Údolí smrti bylo ovlivněno zejména vulkanickou činností, která probíhala prakticky po celé období třetihor. Při vzniku pohoří se povrch země „natahoval“, čímž se zemská kůra stávala slabší. V nejslabších místech pak na povrch tryskala horká láva z nitra země. Postupem času se centrum vulkanické činnosti posouvalo směrem na západ; výsledkem vulkanické aktivity v Death Valley jsou pak dodnes viditelné mírné kopce.

Údolí smrti / Death Valley

Samotné údolí začalo vznikat zhruba před třemi miliony let, kdy se velké bloky hornin začaly podél zlomů posouvat a vytvořily tak vysoká pohoří a údolí. Dno údolí se postupem času stále propadalo a tento pohyb trvá prakticky dodnes. Spolu s pokračujícím poklesem dna údolí pokračovala i nadále eroze, kdy voda stékající z hor přinášela na dno údolí kameny a písek.

Kromě strukturálních změn působily na údolí i změny klimatické. V poslední velké době ledové bylo Údolí smrti součástí systému velkých jezer. Ta z údolí zmizela zhruba před deseti tisíci lety, kdy se klima v severní Americe oteplilo. Jezera se v menším rozsahu do Death Valley vrátila ještě před dvěma tisíci lety. Po jejich vypaření pak v údolí zůstaly solné nánosy. Údolí smrti se tak neustále mění a měnit se bude i v budoucnosti.

Výběr z fotogalerie

 
Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek je bez písemného souhlasu provozovatelů stránek udolismrti.cz zakázáno.    © 2016 udolismrti.cz
Oktoberfest
Kontakt
  |   Ochrana soukromí